Analysis paralysis

Potreba analytického a kritického myslenia, vyhodnocovania množstva vstupov a premenných môže spôsobiť paralýzu analýzy, čiže nemožnosť vysloviť záverečné stanovisko alebo prijať záverečné rozhodnutie.

Je lepšie „Analysis Paralysis“, alebo protipól v podobe rozhodovanie sa pomocou intuície a prípadného následku v podobe „Extinct by Instinct“? 

A prečo spadáme do nekonečnej slučky prehodnocovania rozhodnutí? Časť ľudí si vyberie prvú možnosť, ktorá vyhovuje ich potrebám (alebo si vyberú možnosť, ktorá sa zdá, že uspokojuje tie najlepšie potreby). 

Ostatní sa nikdy neuspokoja s dostupným riešením, ale neustále hľadajú iné, lepšie alternatívy v nádeji, že nájdu lepšie riešenie, ponuku alebo dohodu a často trpia paralýzou analýzy.

Niektorí z nás tiež používajú premýšľanie na ochranu pred zlyhaním. Keď sa od nás očakáva, že budeme konať alebo sa rozhodneme, používame nadmernú analýzu ako prostriedok na predĺženie alebo oddialenie našich akcií, v obave z nesprávneho výberu. Čím viac údajov ale máme k dispozícii, tým ťažšie je ich spracovať. V skutočnosti, akonáhle množstvo dát dosiahne prahovú hodnotu osoby, jej mozgová schopnosť ich spracovať začne klesať až k bodu, kedy bude osoba paralyzovaná urobiť rozhodnutie.

Aby ste sa vyhli paralýze analýzy, rozlišujte rozhodnutia podľa dôležitosti, rozdeľujte ich na menšie kroky a vyvíjajte zdravý tlak na seba a svoj tím, aby ste sa rozhodli. Zabudnite na perfekcionizmus, nenechajte sa rozptyľovať ďalšími a ďalšími informáciami, textami, blogmi…