Cronyism

Kronizmus je rozšírením nespravodlivých ekonomických výhod pre priateľov a spojencov. Takéto výhody môžu zahŕňať pracovné ponuky, propagačné akcie, zmluvy, zákony a regulačné rozhodnutia, ktoré sú určené v prospech členov okruhu vplyvu výmenou za slepú lojalitu. Je to problém v organizáciách všetkých typov a veľkostí.

Spoločnosť si najme nového vedúceho pracovníka. V priebehu roka prinesie desiatky zamestnancov, všetkých zo svojej predchádzajúcej spoločnosti. Týmto zamestnancom sa dostávajú nafúknuté pracovné tituly a platy v porovnaní s ich skúsenosťami, schopnosťami a pracovnou históriou. Manažment iniciuje rozsiahle programy a dáva veľké sľuby, aby odôvodnila tieto výdavky. Noví zamestnanci sú mimoriadne lojálni voči svojmu nadriadenému, ale sú nepriateľskí voči komukoľvek v organizácii s právomocou, ktorý nepatrí do okruhu vplyvov ich moci. Časom sa skupine podarí vytlačiť konkurenciu a získať viac priateľov do firmy.

Tí, ktorí nemajú integritu, sú tí, ktorí ochotne pritakávajú. Tí, ktorí nemajú zručnosti, sú tí, ktorí sú viac ochotní nikdy nenapádať svojho šéfa. Tí, ktorí vždy korčuľovali, sú tí, ktorí sú viac ochotní v tom pokračovať. Keďže členovia skupiny sú odmeňovaní skôr na základe lojality než kompetencie, učia sa, aby nevynikali a mohli prinajlepšom dosiahnuť priemerný výkon. Navyše majú tendenciu nasmerovať svoju energiu a pozornosť k tomu, aby zosúladili s nadriadeným. To ich odvádza od plnenia ich pracovných povinností. Osobné prepojenia sa využívajú následne aj na zníženie organizačných noriem a protokolov.

Nadmerná kompenzácia a nedostatočne kvalifikovaní zamestnanci sú však pre organizáciu zlé. Títo kolegovia si navzájom poskytujú pozície, výhody a benefity. Následné rozhodnutia sú založené skôr na internej sieti vymieňaných láskavosti a oddanosti, než na tom, čo má zmysel pre organizáciu.

Nedostatok konzistencie znamená neexistujúce riadenie a chaos. Takéto skupiny môžu prideliť nadhodnotené zmluvy a nákupy priateľom mimo organizácie. Tie slúžia ako uprednostňovanie, ktoré umožňujú skupine pokračovať v činnosti v ďalších organizáciách, ak sú vylúčení, alebo ak ich súčasná firma smeruje k finančnému zničeniu.

Hospodárske a sociálne náklady kronizmu zaplatí celá spoločnosť. Tieto náklady sú vo forme zníženej obchodnej príležitosti pre väčšinu obyvateľstva, zníženej konkurencie na trhu, zvýšených cien spotrebného tovaru, zníženej ekonomickej výkonnosti, neefektívnych obchodných investičných cyklov, zníženej motivácie v postihnutých organizáciách a znižovania ekonomicky produktívnej činnosti.