ERP

Plánovanie podnikových zdrojov alebo enterprise resource planning.

PREHĽAD O BIZNISE

Dôležité prehľady pre manažment, kedykoľvek a kdekoľvek.

DOSTUPNOSŤ

Dostupnosť špecialistov na Slovensku počas implementácie a používania.

PRISPÔSOBIVOSŤ

Úpravy na mieru, škálovateľnosť, žiadne obmedzenia pre zákazníka.

TECHNOLÓGIE

Overená platforma a maximálna bezpečnosť.

ZROZUMITEĽNOSŤ

Adaptívnosť systému na Vašu odbornú terminológiu.

VÝVOJ

Zapracovávanie klientskych požiadaviek a trendov.

Výnimočná flexibilita a prispôsobivosť

Asseco SPIN je slovenský podnikový softvér so svetovými parametrami. Dokáže sa maximálne prispôsobiť Vašim potrebám i dostupným prostriedkom.

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

Moderné riadenie firemných procesov pre stredne veľké firmy.

Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti.

Informácie k produktom

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

Asseco SPIN je slovenský podnikový softvér so svetovými parametrami. Dokáže sa maximálne prispôsobiť Vašim potrebám i dostupným prostriedkom.

Asseco SPIN dostane riadenie Vašej firmy na novú úroveň. Ponúka množstvo kvalitných manažérskych nástrojov na spracovanie komplexných dát a jednoduchú, intuitívnu obsluhu. Systém je vo svojej komplexnosti plne škálovateľný a moduly sú dokonale prepojené. Je dostupný aj online pomocou webovej aplikácie iSPIN.

Asseco SPIN získate špičkový softvér vyvinutý špeciálne pre potreby slovenského trhu a tiež spoľahlivé konzultačné služby dostupné vo všetkých regiónoch.

Efektívne riešenie pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Asseco SPIN Public je plne integrovaný modulárny ekonomický systém vyvinutý pre potreby slovenského trhu so zapracovanou komplexnou slovenskou legislatívou, ktorý sa dokáže maximálne prispôsobiť Vašim potrebám.

Asseco SPIN Public dostane riadenie Vášho úradu alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. samostatnej organizácie na novú úroveň s využitím cloudového riešenia s následným spracovaním údajov v Oracle Business Intelligence. Systém je určený na podporu procesov finančného riadenia, rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov subjektov verejnej správy.

Asseco SPIN Public pomáha viac ako 5000 používateľom v efektívnom riadení a vynakladaní verejných finančných prostriedkov napríklad aj v prostrediach 6 samosprávnych krajov, viac ako 25 knižníc, 300 gymnázií, stredných odborných a priemyselných škôl, 140 Centier a domovov sociálnych služieb, 40 múzeí a osvetových stredísk, 12 divadiel

Ekonomický systém určený pre oblasť zdravotníctva.

Asseco SPIN Health je ekonomický systém určený pre oblasť zdravotníctva, postavený na modernom technologickom základe komfortného systému doplneného o špecifíká žiadúce pre spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti.

Ide o modulárne riešenie, ktorého prínosom je nový pohľad na efektívne využívanie zdrojov a poskytuje konzistentné dáta potrebné pre všetky úrovne riadenia v zdravotníctve.

Základnou funkcionalitou ekonomického systému Asseco SPIN Health je možnosť sledovania dát ekonomického charakteru, ale aj neekonomických údajov s možnou väzbou na základné evidencie a vytvorenie si vlastných evidencií pre špecifické potreby organizácie. Uvedená vlastnosť systému umožňuje znižovať heterogénnosť IT prostredí a tým znižuje náklady na prevádzku a zvyšuje kvalitu dát.

Systém podporuje metodiku DRG – od špecifík práce s metodikou definovaných analytických účtov až po automatizovanú podporu rozpúšťania nákladov cez prepočtové kľúče.

Riadenie všetkých procesov v stredne veľkých spoločnostiach.

Asseco HELIOS Orange je dlhoročná jednotka na trhu SME firemných softvérov v Českej republike a jeden zo silných hráčov na Slovensku. Pokrýva všetky dôležité firemné procesy a vyniká v špecifických odvetvových riešeniach. Sadne aj Vášmu biznisu.

Funguje na báze Microsoft, takže je mimoriadne intuitívny. Pri práci s Asseco HELIOSom určite oceníte vysokú mieru personalizácie. Značnú časť systému si môžete upraviť a nastaviť podľa seba tak, aby dokonale vyhovoval Vašim zvyklostiam a postupom.

Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti.

Asseco APplus je riešenie s celosvetovou pôsobnosťou, ktoré umožňuje stredne veľkým výrobným podnikom optimálne využiť ich firemné zdroje a optimalizovať výrobné procesy. Asseco APplus je osvedčený na najviac konkurenčných trhoch v Európe ako je Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko.

Najnovšia verzia obsahuje niekoľko technických inovácii, v prvom rade LinkPlus, vďaka ktorému sa používateľ dostane ku každej informácii v systéme na jeden klik.

Sofistikovaný hotelový systém vyladený do posledného detailu.

Asseco HOREC je okamžite doma v každom ubytovacom zariadení bez ohľadu na jeho typ či veľkosť. Vďaka širokej ponuke funkcií a inováciám, ktoré denne prichádzajú z praxe, je užitočným pomocníkom pre renomované hotely aj rodinné penzióny.

Zjednodušuje prácu recepcie, šetrí čas a Vy sa môžete viac venovať svojim hosťom. Asseco HOREC sumarizuje informácie o návštevách, ponúka užitočné štatistiky a manažérske výstupy pre ďalšie rozhodovanie.

Inteligentný reštauračný systém pre každý typ prevádzky.

Systém Asseco BLUEGASTRO drží krok s najnovšími trendmi v gastronómii aj s pokrokovými technológiami. Z jeho menu vyberáme: bezchybnú prevádzku malých kaviarní, barov, reštaurácií, reštauračných sietí, aquaparkov, wellness centier, hotelových prevádzok, jedální a lahôdok. Presne tak ako Vy, aj on je pripravený splniť všetky požiadavky zákazníka. Nechýba mu prehľad činnosti prevádzky ani možnosť zavedenia moderného vernostného systému. Asseco BLUEGASTRO s úspechom využijete všade, kde sa pripravuje jedlo.