ASSECO SPIN COMMERCIAL

Asseco SPIN Commercial

Informačný systém  
vyladený pre biznis

Informačný systém Asseco SPIN je vynikajúci základ informačnej podpory pre Vaše podnikanie. Naše riešenia vychádzajú z robustnej základnej funkcionality, ktorú dokážeme efektívne modifikovať. Stovky implementácií nášho softvéru v stredne veľkých firmách a veľkých podnikoch sú dôkazom schopnosti systému pokryť akúkoľvek odvetvovú špecializáciu.

Podnikový informačný systém Asseco SPIN je mimoriadne stabilný. Spoľahlivo zvláda obrovské objemy transakcií. Bez problémov dokáže zabezpečiť riadenie viacerých samostatných spoločností, ktoré si vyžadujú vzájomné prepojenie a fungovanie na jednotnej platforme. Tento obľúbený slovenský podnikový systém je použiteľný nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Ponúka viacero jazykových mutácií spolu s medzinárodnými účtovnými štandardami US, GAAP a IFRS a najdôležitejšie tlačové výstupy v angličtine.

Navyše má implementované prístupy bezpapierovej kancelárie vďaka vynikajúcej kombinovateľnosti modulov. Či už ide o príjem dokumentov, ich skenovanie a následný pohyb v rámci spoločnosti, alebo elektronické schvaľovanie a podporu elektronických formátov pri výstupe zo spoločnosti. Podnikovému softvéru Asseco SPIN nechýba integrované podpisovanie faktúr elektronickým podpisom, ich odosielanie a podpora medzinárodných štandardov výmeny elektronických dokumentov – EDI.

Moduly systému Asseco Spin Commercial 

Základné ovládanie

Jadro systému Asseco SPIN je plne mandantné a systém je pripravený rásť spolu s Vaším biznisom.

Ekonomika

Základom každého ERP je správa ekonomickej agendy. Asseco SPIN patrí medzi najkomplexnejšie riešenia na trhu.

Manažment

Prehľad o Vašej firme, na jednom mieste.

Mzdy

Systém umožňuje komplexnú správu miezd pre spoločnosti ľubovoľnej veľkosti.

Obchod

Pohyby materiálu a tovarov, plánovanie logistických tokov, skladová evidencia, fakturácia, kompletný nákup i predaj.

Výroba

Modul zabezpečuje prehľady o stave výroby, plánovaní a histórii. Zefektívňuje procesy a celú výrobu.

Integrácia

Asseco SPIN má robustnú integračnú vrstvu na prepojenie s externým softvérom.

Moduly na mieru

Nenašli ste modul, ktorý potrebujete? Naprogramujeme ho priamo Vám na mieru.

Doplňujúce moduly

Ekosystém softvéru Asseco SPIN ponúka množstvo doplňujúcich modulov, ktoré poskytujú pokročilé funkčnosti presahujúce bežné ERP.

ASSECO SPIN COMMERCIAL

Preverené technológie
a štandardy

Asseco SPIN pre pracovné stanice je prispôsobený pre 64-bit verzie operačného systému Windows, podporujeme verzie Windows7 SP1 a vyššie.

Pre aplikáciu Asseco SPIN je aktuálne podporovaná databázová verzia Oracle 19c. Podporované operačné systémy databázového servera certifikované pre danú verziu databázy sú nasledovné:

Qlik Sense

S Qlik Sense objavíte budúcnosť už dnes!

Qlik Sense je moderné business intelligence riešenie novej generácie, ktoré patrí medzi absolútnu svetovú špičku v oblasti analýzy a vizualizácie dát. Údaje spája rovnako ako ľudský mozog tzv. asociatívnym spôsobom, poskytuje odpovede na ľubovoľné biznisové otázky bez potreby prípravy špecializovaných zostáv a reportov zo strany IT a controllingového oddelenia.

Qlik Sense: V čom je taký jedinečný?

ASSECO SPIN COMMERCIAL

Mobilná kancelária 
Pracujte bez obmedzení odkiaľkoľvek

Nezáleží na tom kde sedíte, či ste v kancelárii alebo na home office. Naše systémy sú okamžite pripravené aj na prácu z domu. 

Balík MOBILNÁ KANCELÁRIA obsahuje všetky funkcionality, ktoré potrebujete pre pohodlnú a plnohodnotnú prácu z vašej „domácej kancelárie“.

S Asseco SPIN máte poštu pod palcom. Firemnú poštu už nepotrebujete mať fyzicky v rukách na to, aby ste s ňou mohli ďalej pracovať. Funkcia elektronickej pošty vám zabezpečí neustály prístup k evidencii naskenovaných dokumentov a vďaka kategorizácii typov zásielok vyhľadáte jednoducho a rýchlo presne to, čo potrebujete. Systém je naviazaný aj na fakturáciu, takže všetko vybavíte jednoducho na pár klikov.

Podpisujte bez pera. Vďaka funkcii elektronický podpis v Asseco SPIN odpadá potreba dokumenty tlačiť, podpisovať a následne skenovať do e-mailu. Podpisovať dôležité dokumenty tak môžete jednoducho kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Fakturujte odkiaľkoľvek. S Asseco SPIN nemusíte faktúry tlačiť, baliť do obálky a posielať poštou. Jednoducho ich pár klikmi odošlete elektronicky pomocou emailového servera v PDF formáte. Podpísať ho môžete zabezpečeným elektronickým podpisom. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Navyše, môžete využiť možnosť opakovanej fakturácie. Všetky údaje si za vás pamätá systém. To šetrí váš čas a minimalizujete chybovosť pri opätovnom vyplňovaní údajov.

Majte prehľad vo svojich záväzkoch a pohľadávkach. S Asseco SPIN nezabudnete na žiadnu pohľadávku ani záväzok. Vaše pohľadávky a ich zápočty máte prehľadne na jednom mieste a upomienky môžete posielať pohodlne elektronicky.

Všetky zmluvy na jednom mieste. Nemusíte sa prehrabávať v desiatkach spisov ak potrebujete nájsť konkrétnu zmluvu. Či ste v kancelárii alebo doma s Asseco SPIN máte nonstop prístup ku všetkým zmluvám, ich dodatkom a ostatným e-dokumentom. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Systém navyše automaticky kontroluje niektoré náležitosti, čo výrazne prispieva k zníženiu možnosti dostať nevýhodnú zmluvu. Zavedie vám poriadok do procesu tvorby a schvaľovania zmlúv.

Papierovačky bez papierov. Vďaka modulu Workfow v systéme Asseco SPIN vybavíte všetky papierovačky na diaľku. Elektronicky vyriešite schvaľovanie a celý kolobeh všetkých dokumentov bez toho, aby ste ich mali fyzicky v rukách. Získate prehľad o aktuálnom stave dokumentov naprieč celou firmou a eliminujete oneskorenia v schvaľovacom procese, pretože všetko viete schváliť jednoducho aj cez váš smartphone.

Mobilný skladník

Aplikácia Mobilný skladník zjednodušuje rutinné činnosti práce skladníkov pri naskladňovaní tovaru, predaji a inventarizácii skladov. Je to nadstavbová funkcionalita pre Skladové hospodárstvo aplikácie SPIN, pomocou ktorej je možné vytvárať skladové doklady cez mobilné zariadenia a inteligentné čítačky. 

Základná práca spočíva vo vytváraní skladových dokladov zo zdrojových dokladov napr. z objednávok alebo žiadaniek. V prípade Príjmu tovaru na sklad sa vychádza z nákupnej objednávky, kde skladník vyberie  správnu objednávku zo zoznamu a snímaním čiarových kódov z tovaru potvrdzuje položky objednávky a systém vytvára príjemku na sklad. 

Podobným spôsobom sú implementované procesy pre Predaj zo skladu a Výdaj zo skladu. Skladové zásoby možno doplniť zadaním online nákupnej objednávky cez mobilné zariadenie priamo do aplikácie Asseco SPIN. Stav zásob sa kontroluje pomocou Inventúry. 

Aplikácia Mobilný skladník je podporovaná na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS aj Windows. 

Mobilný obchodník

Aplikácia Mobilný obchodník uľahčuje zamestnancom v teréne získať informácie o zákazníkovi, zistiť jeho obchodnú bilanciu a finančné podmienky pre nákup tovaru. Takisto umožňuje online vytvoriť predajnú objednávku, čím sa urýchli celý proces od zadania objednávky až po jej vyskladnenie a dodanie priamo zákazníkovi. 

Aplikácia Mobilný obchodník je podporovaná na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS aj Windows. 

Mobilný manažér

Aplikácia Mobilný manažér je nástroj na získanie dôležitých informácií o chode firmy v jednoduchej podobe. Je postavená na platforme Qlik Sense – modernom business intelligence riešení a ponúka nasledovnú funkcionalitu nielen pre manažment firmy:

Grafické výstupy je možné prezerať v ľubovoľnom prehliadači na vašom notebooku alebo tablete.

Asseco SPIN

Slovenský ERP systém
Svetové parametre

0
KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV
0
FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV
0
TALENTOVANÝCH ĽUDÍ