Oversimplification

alebo Ostré vysvetlenie organizačnej nefunkčnosti

Profesor Laurence J. Peter je autorom satirického komentáru známym ako Peter principle. Na základe pozorovaní organizácií poznamenáva, že osoba, ktorá je kompetentná v práci, získa podporu na povýšenie na vyššiu pozíciu, ktorá si vyžaduje odlišné zručnosti.

Ak povýšenej osobe chýbajú zručnosti potrebné pre novú úlohu, stáva sa na svojej novej úrovni nekompetentná a už nebude znovu povýšená. Ale ak je osoba kompetentná na svojej novej pozícii, bude opäť povýšená, až kým nakoniec dosiahne úroveň, na ktorej bude nekompetentná a preto zostáva na tejto poslednej úrovni na zvyšok svojej kariéry (“konečné umiestnenie” alebo “Peterova plošina”). Princíp Peter teda hovorí, že v hierarchii každý zamestnanec inklinuje k tomu, aby sa dostal do svojej úrovne nekompetentnosti a že na každom poste býva obsadený zamestnanec, ktorý je neschopný plniť svoje povinnosti.

Dôsledkom je aj Parkinsonov zákon triviality, keď členovia organizácie dávajú neprimeranú váhu triviálnym problémom, ku ktorým cítia kompetentnosť a zároveň chcú ukázať svoj osobný prínos, pričom dôležitým témam venujú zákonite menej pozornosti.

Ako ale zistíme že sme sa ocitli na tejto Peterovej plošine? Čo už naznačuje stagnáciu?

Americký štatistický úrad práce zverejnil štúdiu, podľa ktorej sa medián dlžky zamestnania u jedného zamestnávateľa znížil na 4,2 roka (Január 2016). Detaily podľa veku, pohlavia, vzdelania či typu priemyslu sa dajú nájsť v štatistikách štúdie a dal by sa z nich odvodiť potenciálne vhodný polčas rozpadu pre jednotlivé zamestnania, pričom o väčšine z nich sa tiež dá napísať všeličo

A prečo teda organizačná nefunkčnosť a nie vždy dobré vzťahy na pracovisku a rôzne podozrievania zo zákulisných intríg a dohôd?

Záverečný súboj na ostrie noža… britvy… britiev… filozofických

„Veď je to predsa jasné,” zvolala drzá Hanlonova britva,
„nehľadaj zlý úmysel tam, kde je dostatočným vysvetlením hlúposť”

„Moment, moment,” pripomenul sa striedmy Saganov standard,
„výnimočné tvrdenia si vyžadujú výnimočné dôkazy”.

„No áno,” zapojila sa Hitchensova britva, „veď to čo bolo tvrdené
bez dôkazu, môže byť aj odmietnuté bez dôkazu.“

„Ak ale niečo nie je možné vyriešiť experimentom alebo pozorovaním,”
povzdychla si Alderova britva, „potom to nie je hodné debaty…”