Predictable Performance

Väčšina spoločností nedokáže predvídať výkonnosť budúci mesiac, štvrťrok a neskôr. V súčasnosti má každý prístup k čoraz väčšiemu množstvu informácií o výkonnosti než kedykoľvek predtým. Pre väčšinu ľudí sú však nedostupné, pretože sa vyskytujú na toľkých miestach – v aplikáciách, prihláseniach, heslách a obrazovkách.

A to robí prácu ľudí ešte ťažšiu. Zvlášť Vašu.

Často sa Vám môže stať, že si nebudete istí ako vaša práca ovplyvňuje výkonnosť, alebo aké aktivity by ste mali vy alebo váš tím podniknúť, aby ste dosiahli výraznejší posun. Preto je také ťažké odkomunikovať hodnotu vašej práce ostatným – vášmu šéfovi, vášmu tímu alebo vašim klientom. Premýšľajte o tom – pravdepodobne sa bežne prihlasujete do 12 rôznych aplikácií na sledovanie výkonnosti a sledujete ako sa veci majú, ale vidíte len kúsky.

Potom musíte tieto veci dať dohromady tak, že vytvoríte snímky obrazovky, sťahujete súbory CSV, kopírujete a pridávate údaje zo všetkých nástrojov, ktoré používate, do tabuliek a obrázkov. V čase, keď je to prezentované ostatným, už je to neaktuálne a zvyčajne príliš neskoro pre vás a váš tím, aby ste sa na tom podieľali.

Takže, ako väčšina ľudí, ste nútení sa vrátiť späť k veciam, ktoré u vás fungovali v minulosti, alebo sa spoliehať sami na seba. V skutočnosti sa najviac spoločností usiluje o celkové zlepšenie výkonnosti. Avšak svet sa pohybuje príliš rýchlo, aby sa neustále spoliehal na všeobecne prospešné zlepšenia. Na dosiahnutie očakávaných a zmysluplných zlepšení, musíte zmeniť svoj prístup.

Prečo to funguje

Očakávaná výkonnosť je o vytvorení prostredia, v ktorom každý môže kontrolovať výkonnosť spoločnosti – budúci týždeň, mesiac, štvrťrok a neskôr. Je to prostredie, v ktorom každý pozná dopad svojej práce pre dosiahnutie cieľov spoločnosti a čo je najdôležitejšie, je schopný tieto informácie využiť na zlepšenie výkonnosti v budúcnosti.

Kde namiesto statických cieľov sú ciele nastavené mesačne, aby naplnili krátkodobé opatrenia. Kde úpravy je možné vykonať za pochodu, aby sa udržal kurz a dosiahol pokrok. Kde monitorovanie v reálnom čase umožňuje, aby sa všetci sústredili na najdôležitejšie aktivity, identifikovali tie, ktoré prinášajú najlepšie výsledky a cítili sa oprávnení prispôsobiť si svoj plán podľa potreby. Kde všetci v rámci celej organizácie vedia, ako ich práca priamo ovplyvňuje výkonnosť a majú kontrolu nad výkonnosťou spoločnosti budúci týždeň, mesiac, štvrťrok alebo rok.

S očakávanou výkonnosťou nemusíte stráviť hodiny pátraním po informáciách, ktoré potrebujete. Nezáleží na mesačných alebo štvrťročných stretnutiach o zostavovaní výkazov alebo na neaktuálnych a „copy-paste“ tabuľkách a prezentáciách. Namiesto toho, keďže každý pozná stav iniciatív, progres k naplneniu cieľov a činnosti, ktoré prinášajú výsledky – každý môže vykonať zmeny, ktoré zlepšia výkonnosť.

Ako to funguje


Jednoduchá postupnosť v troch krokoch, ktorá vám umožní zosúladiť správne metriky a ciele, rýchlo a zreteľne analyzovať správne údaje a upraviť svoje plány, keď na nich najviac záleží.

Umožníte tak každému jednotlivcovi vo vašej organizácii prispievať k predvídateľnému výkonu spoločnosti.

strategy.png

Stanoviť

Prvým krokom k dosiahnutiu predvídateľného výkonu je výber metrík a stanovenie cieľov, ktoré budú merať úspešnosť vašich iniciatív.

- Vyberte metriky, ktoré budú sledovať váš výkon a merať váš vplyv.
- S dôverou stanovte ciele, ktoré sú dosiahnuteľné.
- Uistite sa, že sa manažment zhoduje na definovaných cieľoch

iconfinder_chart-pie-business-finance-whiteboard_3552910.png

Analyzovať

Ďalším krokom je sprístupnenie údajov, vďaka ktorým bude prehľad výkonnosti vždy prístupný pre všetkých.

- Sprístupnite aktuálne a historické údaje o výkonnosti všetkým vo svojom tíme.
- Uistite sa, že ste na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov, ktoré ste si stanovili.
- Pochopte koreláciu medzi vašimi výstupmi a výsledkami, ktoré produkujú.

5iconfinder_graph-line-chart-graphic-statistics_3552917-copy.png

Prispôsobiť

Teraz, keď už každý môže monitorovať aktuálny výkon, upravte svoje plány tak, aby ste dosiahli ciele a maximalizovali výkon.

Pochopte výkonnosť a vykonajte úpravy v reálnom čase, keď sa veci stanú.
Plánujte iniciatívy a uprednostňujte vykonávanie na základe aktuálneho výkonu.