Teron Solutions

Lean Six Sigma je kombináciou dvoch populárnych metód kontinuálneho zlepšovania – Lean a Six Sigma. Tieto overené prístupy poskytujú organizáciám jasnú cestu k dosiahnutiu svojho poslania čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Kombinácia Lean a Six Sigma poskytuje systematický prístup a kombinovaný súbor nástrojov, ktorý zamestnancom pomáha pri riešeniach problémov.

Lean aj Six Sigma sú založené na vedeckej metóde a spoločne podporujú organizácie, ktoré sa snažia vybudovať kultúru riešenia problémov. Potom sa „hľadanie lepšieho spôsobu“ stáva každodenným zvykom.

Pôvod

Lean vznikol v spoločnosti Toyota v 40. rokoch a Six Sigma v spoločnosti Motorola v 80. rokoch.

Aj keď sa už mnoho rokov učia ako samostatné metódy, rozdiely medzi nimi sa časom zmazali a teraz je bežné vidieť kombináciu učenia Lean a Six Sigma, aby bolo možné vyťažiť to najlepšie z oboch svetov. Pochopenie oboch prístupov a sprievodných nástrojov je pri riešení problémov mimoriadne cenné. 

Nezáleží na tom, odkiaľ nástroj pochádza, pokiaľ robí svoju prácu. Kombináciou týchto metód získate najlepší šancu na uplatnenie správneho myslenia, taktiky a nástrojov na vyriešenie problému.

Six Sigma Black Belt certfification

Aké sú výhody používania Lean Six Sigma?

Organizácie čelia každý deň rastúcim nákladom a novým výzvam. Lean Six Sigma poskytuje konkurenčnú výhodu nasledujúcimi spôsobmi:

  • – Zjednodušenie procesov vedie k zlepšeniu skúseností zákazníkov a zvýšeniu lojality
  • – Vývoj účinnejších procesných tokov vedie k lepším výsledkom
  • – Prechod od zisťovania defektov k prevencii defektov znižuje náklady a odstraňuje odpad
  • – Štandardizácia procesov vedie k organizačnej „pohotovosti“ a schopnosti orientovať sa na každodenné výzvy
  • – Zníženie dodacích lehôt zvyšuje kapacitu a ziskovosť
  • – Zapojenie zamestnancov do tohto úsilia zlepšuje morálku a urýchľuje rozvoj ľudí

Lean Six Sigma funguje pre všetky veľkosti organizácie.

Rovnaký úspech, aký dosiahli veľké podniky, môžu dosiahnuť malé a stredné podniky. Menšie organizácie môžu byť v skutočnosti flexibilnejšie s menším počtom ľudí a nižšou úrovňou byrokracie.

Táto metóda funguje pre podniky, ktoré hľadajú plán na efektívne splnenie svojich strategických cieľov.
Aplikácia Lean Six Sigma pomáha zvyšovať príjmy a znižovať náklady, zatiaľ čo uvoľňuje zdroje a pridáva hodnotu tam, kde ich organizácia najviac potrebuje. Konečnými víťazmi sú zákazníci firmy, ktorí dostávajú konzistentné a spoľahlivé produkty a služby.

Potrebujete vedieť viac?

Sme pripravení pre Vás vytvoriť jedinečné riešenie!

Lean Six Sigma nielen zvyšuje ziskové marže, ale pozitívne ovplyvňuje aj zamestnancov tým, že ich zapája do práce na zlepšovaní svojich vlastných procesov. Keďže zamestnanci sú najbližšie k skutočnej práci organizácie – dodávkam výrobkov a služieb – vďaka ich dôverným znalostiam sú tými najlepšími zdrojmi na analýzu a zlepšenie efektívnosti a účinnosti týchto procesov. 

Účasťou na úspešnom úsilí Lean Six Sigma si zamestnanci budujú dôveru a stávajú sa pre spoločnosť čoraz cennejším majetkom. Štúdie ukazujú, že zamestnanci, ktorí majú pocit, že majú pozitívny vplyv na organizáciu, sa budú správať lepšie, budú zodpovednejší a budú žiť šťastnejší život. Rýchlym zvládnutím základných zručností Lean Six Sigma budú štandardizovať prácu, odstraňovať problémy a odstraňovať odpad v organizácii.