Teron Solutions, s.r.o.

Business Advisory, Digital Transformation & Sustainability

Teron Solutions, s.r.o.

IČO: 50 595 300
DIČ: 2120393935
IČ DPH: SK2120393935

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 115798/B

Bankové spojenie: SK68 1100 0000 0029 4103 1617 vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX

Sídlo, Fakturačná adresa

Apollo Business Center II
Blok E, 9. poschodie
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Kancelária

FIIT STU
6. poschodie, blok Sever
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava

Big enough to serve you, small enough to know you.

Leave us a message ( if You are a real human and know how to )  and we’ll reply as soon as we can.