Business Advisory Services
​& IT Solutions

Innovative solutions to your business needs

Let us provide the services you deserve.

Business Advisory

Business Advisory

Poradenské a konzultačné služby - stratégie pre rast a úspech podnikania, optimalizácia procesov, podpora riadenia zložitých projektov
Click Here

Lean & Agile

Lean & Agile

Školenia a implementácie moderných konceptov a techník
Click Here

Cybersecurity

Cybersecurity

Kybernetická bezpečnosť je prax ochrany počítačov, serverov, mobilných zariadení, elektronických systémov, sietí a údajov pred škodlivými útokmi.
Click Here

Roman
Takáč

Founder and Consultant

Miriam
Takáčová

Senior Consultant

Slavo
Varcholík

Senior Consultant

Zuzana
Bing

AI guest

Jan
Bojtos

Senior Consultant

Focus on your company.

Stop waisting time and and focus on Your company. We will tailor a short-term and long-term solution for You, Your bussines and Your needs.

Project Management Support
80%
Digital Transformation
85%
Trainings & Courses​
90%
Optimization of operations
100%