Business Advisory
​ Services

Innovative solutions to your
business needs

+ 0
ročné skúsenosti
0 σ
metodológia
100 %
prezentácií a šablón
0 %
riešenia na mieru

Spoľahlivé riešenia

Riešenia pre BIZNIS

rýchle a funkčné

Konzultanti

Roman Takáč

Founder and Consultant

Miriam Takáčová

Senior Consultant

Slavomír Varcholík

Senior Consultant

Renáta Vozárová

Senior Consultant

Sme tu pre všetky Vaše biznis požiadavky

Prestaňte sa obávať problémov.
Zamerajte sa na svoju spoločnosť.

01

Analýza a Vyhodnotenie

analýza metodológiou Six Sigma a zapojenie Business Intelligence s prvkami umelej inteligencie

02

Produkty a Služby

identifikácia na trhu, nastavenie produktových línií, kalkulácií, spolupráca pri tvorbe biznis plátnu

03

Optimalizácia procesov

od mapovania toku hodnoty, úprav existujúcich procesov až po identifikáciu a elimináciu zbytočností

04

Predaj a Nákup

od implementácie CRM riešenia, nastavenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti až po nastavenie predajných kanálov

05

Stratégia a Plánovanie

definovanie vízie a misie, analýza problémov, stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov a nevyhnutných krokov k ich dosiahnutiu

06

Predictable Performance

vytvorenie prostredia, v ktorom dokáže každý zamestnanec predvídať a kontrolovať výkonnosť spoločnosti budúci týždeň, mesiac, štvrťrok…

Dovoľte nám poskytnúť služby, ktoré si zaslúžite.

Spolupracujeme