Teron Solutions

Business Advisory Services

Lean Management

Lean Six Sigma

kombináciou dvoch populárnych metód kontinuálneho zlepšovania

Projektový manažment

kombinácia najlepších postupov riadenia projektov na jednom mieste

Business Intelligence

jednoduchý prístup a porozumenie údajov sú predpokladom pre úspech

Riešenia pre BIZNIS
rýchle a funkčné

Analýza & Vyhodnotenie
Analýza & Vyhodnotenie

analýza metodológiou Six Sigma a zapojenie Business Intelligence s prvkami umelej inteligencie

Produkt & Služby
Produkt & Služby

identifikácia na trhu, nastavenie produktových línií, kalkulácií, spolupráca pri tvorbe biznis plánu

Optimalizácia procesov
Optimalizácia procesov

Od mapovania toku hodnoty, úpravy existujúcich procesov až po identifikáciu a elimináciu zbytočností

Predaj & Nákup
Predaj & Nákup

od implemenácie CRM riešenia, nastavenia kľúčových ukazovateľov výkonností až po nastavenie predajných kanálov

Stratégia & Plánovanie
Stratégia & Plánovanie

definovanie vízie a misie, analýza problémov, stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov a nevyhnutných krokov k ich dosiahnutiu

Predictable Performance
Predictable Performance

vytvorenie prostredia, v ktorom dokáže každý zamestnanec predvídať a kontrolovať výkonnosť spoločnosti budúci týždeň, mesiac, štvrťrok...

Certifikované zastúpenie
Easy Project

A Canadian connect-processing company needed to establish a new financial control group that would better serve its significantly changing needs...

Školenia a implementácia AGILE

It is very exciting moving into a new office because it often means that your business is expanding or moving up in class to attract high end clients. Whatever the reason it is...

Školenia a implementácia LEAN

Why do we treat large lump sums of money different than small monthly amounts? We tend to treat larger amounts in a more thoughtful way. Perhaps that’s why...

Projektové riadenie vizuálne a efektívne Oceňované benefity

56 %
Vyššia efektivita projektov
32 %
Časová úspora
81 %
Vyššia ziskovosť projektov
57 %
Optimálne vyťaženie zdrojov
Referencie
3.000+

Spoločností po celom svete využívajúcich software Easy Project

Referencie
Vyskúšajte 30-dňové demo zdarma
70+

Profesionálov pracujúcich na vývoji Easy Projectu

Vyskúšajte 30-dňové demo zdarma
Úvodná konzultácia zdarma
85/26

85 partnerov zastupujúcich Easy Project v 26 krajinách

Úvodná konzultácia zdarma

konzultanti Teron Solutions

Roman Takáč

Roman Takáč

Founder and Consultant

Martina Králová

Senior Consultant

Miriam Takáčová

Junior Consultant

spolupracujeme