Jadrom filozofie LEAN

 je koncept „kaizen“ alebo neustále zlepšovanie. Cieľom neustáleho zlepšovania je eliminovať všetok odpad v procese dodávania hodnoty.

Lean sa sústreďuje na zachovanie hodnoty s menšou prácou, s konečným cieľom poskytnúť zákazníkom dokonalú hodnotu prostredníctvom dokonalého procesu tvorby hodnoty, ktorý nemá žiadne straty. Deje sa tak prostredníctvom splnomocnenia každého jednotlivého pracovníka. 

Cieľ posilnenia je založený na myšlienke preukázania úcty k ľuďom. Úcta k ľuďom neznamená iba koncového zákazníka, môže zahŕňať pracovníkov, dodávateľov a spoločnosť.

Cieľom je maximalizovať ľudský potenciál tým, že sa pracovníkom umožňuje neustále zlepšovať svoju prácu.

História, princípy

Lean bol predtým považovaný za súbor nástrojov a techník, dnes sa však všeobecne uznáva ako základná biznis filozofia.
viac informácií

Princíp 5S

Každý článok výrobného reťazca zohráva dôležitú úlohu v kvalite a je preto nevyhnutné eliminovať akékoľvek druhy plytvania.
viac informácií

Kaizen

Kaizen doslova znamená zlepšenie – zlepšenie vášho osobného a pracovného života.
viac informácií

8 typov plytvania

Pôvodných sedem typov plytvania (Muda) definoval Taiichi Ohno, hlavný inžinier spoločnosti Toyota, ako súčasť výrobného systému TPS.
viac informácií

Cenník

Všetky ceny sú orientačné a bez DPH.

workshop

149
2 hodiny
 • história
 • základné princípy
 • Kaizen
 • Toyota Production System

školenie

249
2 + 2 hodiny
 • workshop +
 • Princíp 5S
 • Muda Mura Muri
 • TIMWOODS

implementácia

500
MD
 • Identifikácia a eliminácia zbytočností
 • Mapovanie toku hodnoty
 • obmedzenie plytvania
 • orientácia na zákazníka