Lean & Agile

Školenia a implementácie moderných konceptov a techník

Jadrom filozofie LEAN

je koncept „kaizen“ alebo neustále zlepšovanie. Cieľom neustáleho zlepšovania je eliminovať všetok odpad v procese dodávania hodnoty. Lean sa sústreďuje na zachovanie hodnoty s menšou prácou, s konečným cieľom poskytnúť zákazníkom dokonalú hodnotu prostredníctvom dokonalého procesu tvorby hodnoty, ktorý nemá žiadne straty. Deje sa tak prostredníctvom splnomocnenia každého jednotlivého pracovníka.

Cieľ posilnenia je založený na myšlienke preukázania úcty k ľuďom. Úcta k ľuďom neznamená iba koncového zákazníka, môže zahŕňať pracovníkov, dodávateľov a spoločnosť.

Cieľom je maximalizovať ľudský potenciál tým, že sa pracovníkom umožňuje neustále zlepšovať svoju prácu.

História a princípy

História a princípy

Lean bol predtým považovaný za súbor nástrojov a techník, dnes sa uznáva ako základná biznis filozofia.
Click Here

8 typov plytvania

8 typov plytvania

Pôvodných sedem typov plytvania - základ TOYOTA PRODUCTION SYSTEM. 
Click Here

Kaizen

Kaizen

Kaizen doslova znamená zlepšenie –  zlepšenie vášho osobného a pracovného života.
Click Here

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Kombinácia dvoch populárnych metód kontinuálneho zlepšovania – Lean a Six Sigma.
Click Here

Princíp 5S

Princíp 5S

Každý článok výrobného reťazca zohráva dôležitú úlohu v kvalite a je preto nevyhnutné eliminovať akékoľvek druhy plytvania.
Click Here

AGILE

AGILE

Súbor správaní, konceptov a techník, charakteristické ako agilné spôsoby práce.
Click Here

Lean & Agile

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Školenia a implementácie

Ceny sú len orientačne a bez DPH.

Školenia

približne za deň
50

V ponuke aj poldenné školenia a workshopy

digitálna transformácia

predstavenie moderných digitálnych nástrojov pre agilné riadenie

recomended

Implementácie

za hodinu
50

Projekty od dlžky jedného mesiaca až po rok alebo celoročná podpora

mesačné reportovanie

projektová podpora od spoločnosti pre zákazníka

digitálna transformácia

nasadenia a školenia moderných digitálnych nástrojov pre agilné riadenie