Cybersecurity

Kybernetická bezpečnosť je prax ochrany počítačov, serverov, mobilných zariadení, elektronických systémov, sietí a údajov pred škodlivými útokmi.

Zvýšte svoju bezpečnosť

Ako sa môžu firmy a jednotlivci chrániť pred kybernetickými hrozbami? 

Prehrať video

Cybersecurity

Pojem „kybernetická bezpečnosť“ sa používa v rôznych kontextoch, od podnikania až po mobilné počítače,

Kontinuita podnikania

Obnova po havárii a kontinuita  podnikania definujú, ako organizácia reaguje na incident kybernetickej bezpečnosti alebo akúkoľvek inú udalosť, ktorá spôsobí stratu operácií alebo údajov.

Politiky obnovy po havárii určujú, ako organizácia obnoví svoje operácie a informácie, aby sa vrátili na rovnakú prevádzkovú kapacitu ako pred udalosťou.

Kontinuita podnikania je plán, ku ktorému sa organizácia vráti, keď sa snaží fungovať bez určitých zdrojov.

Vzdelávanie

Vzdelávanie koncových používateľov sa zaoberá najnepredvídateľnejšie faktorom kybernetickej bezpečnosti: ľuďmi.

Ktokoľvek môže náhodne zaviesť vírus do inak zabezpečeného systému tým, že nedodrží dobré bezpečnostné postupy.

Naučiť používateľov odstraňovať podozrivé e-mailové prílohy, nepripájať neidentifikované USB disky a rôzne iné dôležité lekcie je životne dôležité pre bezpečnosť každej organizácie.

Typy hrozieb kybernetickej bezpečnosti

Phishing

prax odosielania podvodných e-mailov, ktoré sa podobajú na e-maily od renomovaných zdrojov. Cieľom je ukradnúť citlivé údaje, ako sú čísla kreditných kariet a prihlasovacie údaje. Ide o najbežnejší typ kybernetického útoku. Môžete sa chrániť prostredníctvom vzdelávania alebo technologického riešenia, ktoré filtruje škodlivé e-maily.

Sociálne inžinierstvo

taktika, ktorú protivníci používajú, aby vás prinútili odhaliť citlivé informácie. Môžu požadovať peňažnú platbu alebo získať prístup k vašim dôverným údajom. Sociálne inžinierstvo možno skombinovať s ktoroukoľvek z vyššie uvedených hrozieb, aby ste s väčšou pravdepodobnosťou klikli na odkazy, stiahli malvér alebo dôverovali škodlivému zdroju.

Ransomvér

typ škodlivého softvéru. Je určený na vymáhanie peňazí zablokovaním prístupu k súborom alebo počítačovému systému, kým nebude zaplatené výkupné. Zaplatenie výkupného nezaručuje, že budú obnovené súbory alebo obnovený systém.

Malvér

škodlivý softvér je typ softvéru navrhnutý na získanie neoprávneného prístupu alebo na poškodenie počítača.

Najnovšie kybernetické hrozby