Štruktúra rozpadu práce a príprava pre projekt

Metóda štruktúry rozpadu práce čiže WBS podľa anglického work breakdown structure, je známy a preverený nástroj pre riadenie komplexných projektov.

Poďme sa pozrieť na jeho hlavné výhody a aspekty.

Po vytvorení WBS často vyzerá ako hierarchická schéma, ktorá znázorňuje celý projekt a rozdeľuje ho na jednotlivé menšie časti, ktoré sú ľahšie administrované a riadené. Štruktúra rozpadu práce pomáha projektovým manažérom správne rozvrhnúť prácu v tíme, činiť potrebné rozhodnutia a pripraviť sa na rôzne scenáre.e

Komu sa WBS hodí?

Účelom WBS je ľahké riadenie inak zložitých projektov, čomu dopomáha znázornením jednotlivých čiastkových častí do zrozumiteľného prehľadu. Na jeho základe môže tím efektívne pracovať na viacerých častiach zároveň, a tak zrýchliť dodanie výstupov. Kreatívne tímy môžu WBS využiť tak, aby dizajnéri, kreatívci aj stratégovia mali prehľad o tom, čo robia ostatní, a mohli sa tak vzájomne inšpirovať. Rozpad projektu na časti tu pomáha priechodu nápadov a relevantného obsahu. Technické tímy môžu WBS použiť ako klasickú roadmapu, teda pre potreby rozvrhnutia komponentov na vývoj. Tímy, ktorých členovia spolupracujú na diaľku potom ocenia WBS vďaka možnosti sledovania, kto kedy pracuje na čom.

Výhody štruktúry rozpadu práce

– zameriava sa na celkový výsledok projektu
– ponúka organizáciu čiastkových častí
– poskytuje prehľad o postupe práce na projekte
– pomáha predvídať vývoj projektu
– určuje merateľné výsledky
– zaisťuje rozdelenie a minimalizuje prekryv  zodpovednosti za úkony
– zlepšuje kreativitu tímu
– pomáha popísať rozsah projektu pre ďalšie zainteresované strany
– zvyšuje efektivitu komunikácie
– eliminuje neprehľadnosť
– umožňuje opakovanie úspešných a preverených praktík

Autor: Lukáš Beňa