Teron Solutions

Od roku 2009

Analýza, vyhodnotenie a návrh krokov začlenenia do bežného života pre ľudí s diagnózou z autistického spektra.

Rok 2013 – 2015

Generation Z (projekt financovaný z komerčného sektora).

Kariérne poradenstvo pre skupiny mladých ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví – rozdielnosti v generáciách a možnosti uplatnenia na trhu. Vzdelávanie manažérov súkromných spoločností v práci s mladými ľuďmi so zameraním na zníženie diskriminácie na trhu.

Od roku 2016

Podpora osôb nad 40 rokov na trhu práce – bezplatné konzultácie pre diskriminované osoby na trhu práce. Podpora osôb s mentálnymi odlišnosťami – bezplatné poradenstvo v oblasti kariérneho poradenstva na pracovnom trhu. Od septembra 2019 súčasťou výzvy: Operačný program Ľudské zdroje DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Od roku 2017

Spolupráca s Mensa Slovensko pri organizácii IQ olympiády pre všetky deti 2. stupňa ZŠ a 1. stupňa osemročných gymnázií tak, aby účasť v súťaži bola pre všetky deti bezplatná, dostupná, postupová s cieľom nájsť tie najväčšie talenty v oblasti logického myslenia. 

Od roku 2017

Mentoring v rámci vzdelávacieho programu Generácia 3.0, kde pomáhame zefektívniť fungovanie neziskových organizácii pri poskytovaní vzdelávacích služieb a naštartovať ich udržateľnosť mimo grantových schém.

Od roku 2020

Podpora knižiek z edície VEDA PRE DETI

Téma kritického, resp. vedeckého myslenia je v súčasnosti veľmi aktuálna, o čom svedčí aj množstvo vydaných kníh na túto tému. Doteraz to však boli vždy knihy iba pre dospelákov, resp. žiakov na stredných školách. No s kritickým a vedeckým rozmýšľaním je treba začať ešte skôr!