Corporate Social Responsibility

Spoločenská zodpovednosť

Roky 2013 - 2015

Generation Z (projekt financovaný z komerčného sektora)

Kariérne poradenstvo pre skupiny mladých ľudí, ktorí sú na trhu práce vnímaní ako problémoví, rozdielnosti v generáciách a možnosti uplatnenia na trhu. Vzdelávanie manažérov súkromných spoločností v práci s mladými ľuďmi so zameraním na zníženie diskriminácie na trhu.