Princíp 5s

Ak hľadáte niečo, čo zníži náklady, zvýši predaj a urobí z vás agilnejších v meniacom sa podnikateľskom prostredí, tak ste to našli. Jednoducho povedané, 5S je systematický prístup k organizácii pracoviska. 5S je o účinnosti, konkurencieschopnosti a prežití. Je to zdanlivo jednoduchý systém, ktorý vytvára organizované a produktívne pracovisko. 5S vytvára pracovné prostredie, ktoré sa dokáže prispôsobiť a uspieť.

„Chaos a neproduktívnosť sú vaši nepriatelia, organizácia a účinnosť sú vaši spojenci.”

Správna implementácia 5S a dôsledne riadenie vedú k:

• Nižším nákladom
• Lepšej kvalite
• Zvýšenej bezpečnosti
• Zvýšenej produktivite
• Vyššej spokojnosti zamestnancov

SEIRI – VYTRIEĎ

Tento úvodný krok nám pomôže zbaviť sa problémov, ako napríklad:
• Nástroje a materiály, ktoré bránia pracovnému výkonu
• Strata času hľadaním súčiastok, nástrojov a výrobkov
• Zásobovanie sa nepotrebnými a drahými zásobami
• Bezpečnostné riziká spôsobené neporiadkom

Cieľom triedenia je odstrániť všetky nepotrebné nástroje a materiály a vytvorení priestoru bez neporiadkov. To umožňuje pracovný výkon bez rozptýlenia.

„Ak to nepoužívate každý deň, odložte to.”

Ponechajte si iba veci, ktoré bezpodmienečne potrebujete na vykonanie svojej práce. Patria sem nástroje, materiály a stroje. Pri vykonávaní kroku triedenia musíte byť ostražití a nemilosrdní. Správnym vykonaním tohto prvého kroku sa položia základy pre 5S a zabezpečí sa úspešnú implementáciu modelu 5S. Identifikácia nepotrebných častí a nástrojov nie je vždy ľahká úloha. Zamestnanci a manažéri si na chaos zvyknú tak, že ho prestanú vnímať.

SEITON – ORGANIZUJ

vytvorenie štandardizovaného a konzistentného spôsobu ukladania nástrojov a materiálov. Kľúčom je štandardizácia, tento systém sa vyvinie na základe toho, ako často sú používané nástroje a materiály a proces, pri ktorom sa používajú .

Niekoľko usmernení, ktoré treba zvážiť:
• Ak sa položky používajú spolu, skladujte ich spolu.
• Často používané položky umiestnite najbližšie k používateľovi.
• Ak je to možné, navrhnite systém, v ktorom sú nástroje pripojené k naťahovaciemu káblu a automaticky sa vrátia do uloženej polohy.
• Položky ukladajte tak, aby sa užívateľ nemusel príliš ohýbať ani krútiť sa.
• Náradie a materiály usporiadajte podľa použitia.

SEISO – VYČISTI

Po vykonaní tohto kroku sa stanú dve veci. Po prvé, Vaš i zamestnanci budú radi chodiť do práce v čistom prostredí. Po druhé, kedže udržiavate vybavenie a svoje okolie vo vynikajúcom stave budete mať menej zranení a menej prestojov. To znamená vyššiu produktivitu a nižšie náklady.
V systéme 5S je čistenie zodpovednosťou každého. Musíte vyškoliť svojich zamestnancov vnímali nečistoty a chaos ako netolerovateľnú situáciu. Musí to byť kultúra, ktorá sa riadi generálnym riaditeľom až po praktikantov. Štandardizujte svoj čistiaci program, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Trénujte zamestnancov, aby to urobili správne. Využite kontrolné zoznamy a diagramy na konzistentnosť čistenia. Denný rituál by mal tiež zahŕňajú kontrolu a bežnú údržbu. Čisté a správne udržiavané nástroje a stroje tiež zvyšujú bezpečnosť na pracovisku. Menej zranení a menej prestojov sa rovná vyššia morálka a vyššia produktivita.

SEIKETSU – ŠTANDARDIZUJ

využíva sadu harmonogramov a kontrolných zoznamov, ktoré je možné ľahko sledovať, takže každý krok 5S sa vykonáva každý deň rovnakým spôsobom.
Týmto spôsobom každý zamestnanec vie, čo potrebuje robiť, kedy to potrebuje robiť a ako presno to má robiť. Neexistuje priestor pre neistotu.

Štandardizácia používa tri kroky:
• Uistite sa, že každý zamestnanec pozná svoje povinnosti.
• Nech sa to stane súčasťou ich každodennej rutiny.
• Pravidelne vyhodnocujte výkonnosť.

SHITSUKE – UDRŽIAVAJ

konktrétne kroky na udržanie zamestnancov motivovaných a na správnej ceste:
• Priradte na jednotlivé úlohy 5S čas.
• Začnite zhora.
• Vytvorte odmeňovací systém.
• Zapojte každého.
• Vizualizujte.

Mnoho spoločností a organizácií sa rozhodne pridať SAFETY – BEZPEČNOSŤ.

Tento systém sa potom zvyčajne označuje ako „6S“. Bezpečnosť hrá rozhodujúcu úlohu v každej spoločnosti a ide ruka v ruke s náležitou organizáciou, takže je rozumné to zdôrazniť v rovnakom čase ako 5S. Realizácia modelu 5S je v skutočnosti prvý krok k vytvoreniu bezpečného prostredia pre vás a vašich zamestnancov.