Collective narcissism

Heslá „Make America great again“, alebo „Take back control“ naznačili, že sa jedinečné postavenie národov v dotyčných krajinách podhodnotilo a že je treba opätovne obnoviť bájky o múdrom ľude. Tieto slogany skvele mobilizovali skupinu „kolektívnych narcisov“, pričom tento pojem prvýkrát použil Theodore Adorno na opísanie nálady, ktorá v tridsiatych rokoch minulého storočia podporovala nacistickú vládu v Nemecku.

Mali by sme sa báť, keď sa táto skupina dostane k moci, pretože konajú s predsudkami bez ohľadu na vek, pohlavie alebo vzdelanie ľudí. Odmietajú a útočia na skupiny, ktoré nejakým spôsobom ohrozujú ich grandiózny imidž a postavenie. Tiež vidia urážku, kde ju nikto nevidel a zdá sa, že neexistuje žiadny limit na to, čo dokážu interpretovať ako urážku svojej skupiny. Dokonca ďalšia skupina môže byť odmietnutá, marginalizovaná alebo inak „potrestaná“ za to, že je lepšia alebo dokonca taká dobrá ako vlastná. Keďže úspech inej skupiny alebo posilnenie menšiny ohrozuje privilegované postavenie väčšiny, chránia ho tým, že podkopávajú kvality a motivácie iných skupín.

Pre tých, ktorí hľadajú uznanie za svoju skupinu, je najhorší priestupok ak sú ignorovaní. Podľa kolektívnej narcistickej logiky musí byť takýto trestný čin potrestaný. To vytvára potenciál pre politický antagonizmus a dokonca aj násilie, keď sa skupiny tohto druhu v politických procesoch cítia ignorované. Vtedy sa skôr zasadzujú za násilnú pomstu za stratenú grandióznosť a túžia po  podobne zmýšľajúcich členoch skupiny.

Toto je nálada, ktorá v súčasnosti formuje náš svet. Rétorika zmobilizovala zmysel kolektívnych narcisov o medziskupinovej hrozbe a reaktívnom nepriateľstve medzi skupinami. Je to zodpovedný prístup ak nevieme, ako tieto problémy riešiť konštruktívne?

Kolektívny narcizmus je ale odlišný od iných druhov národnej hrdosti – pozitívne pocity o vlastnej krajine môžu priniesť mnoho výhod. Pocit silného pocitu identifikácie s väčšou skupinou môže byť aj konštruktívny. Ľudia môžu nájsť veľký zmysel v tom, že robia veci pre väčšie dobro svojej skupiny a zdravý patriotizmus je spojený s väčšou toleranciou a pochopením iných národností. Čo robí kolektívny narcizmus odlišným, je jeho obranný a paranoidný tón a neukojiteľná túžba po náležitom uznaní od iných.

Reprezentanti nielen politických strán by urobili dobre, keby tieto informácie brali vážne, aj keď podaktorí postrádajú akýkoľvek vzťah k histórii. O tomto málo známom osobnostnom type totiž môžeme v budúcnosti počuť ešte oveľa viac.