Business Intelligence

V mnohých spoločnostiach je Business Intelligence tradične postavená na centrálnom dátovom sklade alebo centralizovanom datamarte. Avšak metódy, architektúry a softvérové riešenia, ktoré sa dlhodobo považujú za najlepšiu prax v oblasti dátového skladovania, sú teraz nedostatočné na uspokojenie rastúcich potrieb mnohých dnešných spoločností.

Jedným z dôvodov, prečo firmy čoraz viac prechádzajú na samoobslužné riešenia, je riešiť výzvu obchodných oddelení mať prístup k údajom a informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. V záujme zachovania konkurencie je potrebné, aby spoločnosti čo najskôr reagovali na nové poznatky získané z analýzy. Tradičné modely na dodávanie BI, ktoré sú stále vhodné pre mnohé situácie, nemôžu ponúknuť úroveň agility a efektívnosti, ktorú vyžadujú rýchlo meniace sa požiadavky. Vzhľadom na to, že objemy a zdroje údajov stále narastajú, je potrebný iteračný prístup (napr. pokus – omyl) k analýze, aby sa našli nové sľubné prípady obchodného využitia a aby sa využila celková ekonomická hodnota týchto údajov.

Výsledkom je, že dopyt po jednoduchých, rýchlych a užívateľsky prívetivých softvérových riešeniach BI stále rastie. Podniky sa snažia umožniť podnikovým používateľom vytvárať alebo navrhovať svoje dopyty, správy, rozhrania a dokonca aj dátové modely. Používatelia dokonca zostavujú svoje informačné panely pomocou komponentov rozloženia z rôznych zdrojov, prispôsobujú ich a kombinujú pre vlastnú potrebu a častejšie pre potreby svojich tímov. Zároveň sa zamestnanci IT nemusia zaoberať neustále sa meniacimi požiadavkami od iných oddelení na nové otázky a správy. Oslobodení od týchto povinností môžu venovať svoj pracovný čas iným produktívnejším úlohám.

Teoreticky sa všetko zdá byť relatívne jednoduché, ale prax prináša vážne problémy a riziká. Samoobslužný softvér BI prináša ďalší tlak na organizácie podnikov v oblasti BI a správu vecí verejných, keďže zodpovednosť za podávanie správ sa stáva čoraz rozptýlenejšou.

Môže to mať za následok rôzne rozdielne pripravené súbory údajov, nezrovnalosti údajov, chyby v analýze a klesajúcu kvalitu údajov.

Samoobslužná business intelligence má zmysel iba vtedy, ak rýchlosť využitia rastie bez toho, aby ste ohrozili dôveru v dáta. Jednoduchý prístup a porozumenie údajov sú predpokladom pre úspech riešenia v obchodných oddeleniach.

Demo Microsoft Power Business Intelligence

Pozrite si demo evidencie ľudských zdrojov. Otvorte si režim zobrazenia na celú obrazovku (ikona vpravo dolu v grafe), prechádzajte po stránkach (šípky uprostred dolu) a vnárajte sa (klikajte na vizuály v grafe) do vizualizovaných údajov a robte správne a rýchle manažérske rozhodnutia.