V mnohých spoločnostiach je Business Intelligence tradične postavená na centrálnom dátovom sklade alebo centralizovanom datamarte. Avšak metódy, architektúry a softvérové riešenia, ktoré sa dlhodobo považujú za najlepšiu prax v oblasti dátového skladovania, sú teraz nedostatočné na uspokojenie rastúcich potrieb mnohých dnešných spoločností.

Jedným z dôvodov, prečo firmy čoraz viac prechádzajú na samoobslužné riešenia, je riešiť výzvu obchodných oddelení mať prístup k údajom a informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. V záujme zachovania konkurencie je potrebné, aby spoločnosti čo najskôr reagovali na nové poznatky získané z analýzy. Tradičné modely na dodávanie BI, ktoré sú stále vhodné pre mnohé situácie, nemôžu ponúknuť úroveň agility a efektívnosti, ktorú vyžadujú rýchlo meniace sa požiadavky. Vzhľadom na to, že objemy a zdroje údajov stále narastajú, je potrebný iteračný prístup (napr. pokus – omyl) k analýze, aby sa našli nové sľubné prípady obchodného využitia a aby sa využila celková ekonomická hodnota týchto údajov.

Výsledkom je, že dopyt po jednoduchých, rýchlych a užívateľsky prívetivých softvérových riešeniach BI stále rastie. Podniky sa snažia umožniť podnikovým používateľom vytvárať alebo navrhovať svoje dopyty, správy, rozhrania a dokonca aj dátové modely. Používatelia dokonca zostavujú svoje informačné panely pomocou komponentov rozloženia z rôznych zdrojov, prispôsobujú ich a kombinujú pre vlastnú potrebu a častejšie pre potreby svojich tímov. Zároveň sa zamestnanci IT nemusia zaoberať neustále sa meniacimi požiadavkami od iných oddelení na nové otázky a správy. Oslobodení od týchto povinností môžu venovať svoj pracovný čas iným produktívnejším úlohám.

Teoreticky sa všetko zdá byť relatívne jednoduché, ale prax prináša vážne problémy a riziká. Samoobslužný softvér BI prináša ďalší tlak na organizácie podnikov v oblasti BI a správu vecí verejných, keďže zodpovednosť za podávanie správ sa stáva čoraz rozptýlenejšou.

Môže to mať za následok rôzne rozdielne pripravené súbory údajov, nezrovnalosti údajov, chyby v analýze a klesajúcu kvalitu údajov.

Samoobslužná business intelligence má zmysel iba vtedy, ak rýchlosť využitia rastie bez toho, aby ste ohrozili dôveru v dáta. Jednoduchý prístup a porozumenie údajov sú predpokladom pre úspech riešenia v obchodných oddeleniach.

Business Intelligence

Business intelligence (BI) uses business analytics, data mining, data visualization, and data tools to help organizations make better data-driven decisions.

Find clarity when You
need it most

Empower team members to discover insights hidden in your data with Microsoft Power BI.

Getting started with Power BI

Quickly find meaningful insights within your data that help make better business decisions or easily build rich, visual analytic reports.

Create a data-driven culture with business intelligence for all

Enable everyone at every level of your organization to make confident decisions using up-to-the-minute analytics.

01

Get self-service analytics at enterprise scale

Reduce the added cost, complexity, and security risks of multiple solutions with an analytics platform that scales from individuals to the organization as a whole.

02

Use smart tools for strong results

Find and share meaningful insights with hundreds of data visualizations, built-in AI capabilities, tight Excel integration, and pre-built and custom data connectors.

03

Help protect your analytics data

Keep your data secure with industry-leading data security capabilities including sensitivity labeling, end-to-end encryption, and real-time access monitoring.

Go from data to insight to action with Power BI Desktop

Connect to your data, wherever it is

Access data from hundreds of supported on-premises and cloud-based sources, such as Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB, Excel, and SharePoint. Ensure it’s always up to date with automated, incremental refreshes. Power BI Desktop enables you to develop deep, actionable insights for a broad range of scenarios.

 

Prep and model your data with ease

Save time and make data prep easier with data modeling tools. Reclaim hours in your day using the self-service Power Query experience familiar to millions of Excel users. Ingest, transform, integrate, and enrich data in Power BI.

 

Provide advanced analytics with the familiarity of Office

Dig deeper into data and find patterns you may have otherwise missed that lead to actionable insights. Use features like quick measures, grouping, forecasting, and clustering. Give advanced users full control over their model using powerful DAX formula language. If you’re familiar with Office, you’ll feel at home in Power BI.

 

Deepen your data insights with AI-driven augmented analytics

Explore your data, automatically find patterns, understand what your data means, and predict future outcomes to drive business results. The new AI capabilities—pioneered in Azure and now available in Power BI—require no code, enabling all of your Power BI users to discover hidden, actionable insights and drive more strategic business outcomes.

 

Create interactive reports customized for your business

Create stunning reports with interactive data visualizations. Tell your data story using a drag-and-drop canvas and hundreds of modern data visuals from Microsoft and partners—or create your own, using the Power BI open source custom visuals framework. Design your report with theming, formatting, and layout tools.

 

Author for everyone, anywhere

Get visual analytics to the people who need it. Create mobile-optimized reports for viewers to consume on the go. Publish from Power BI Desktop to the cloud or on-premises. Embed reports created in Power BI Desktop into existing apps or websites.

Publish and share reports with Power BI Pro

Distribute and access insights anywhere by combining Power BI Desktop and Power BI Pro. Collaborate and build reports with colleagues and then publish and share those reports anytime, anywhere, and on any device.

Školenia a implementácie Power BI

Ceny sú len orientačne a bez DPH.

Školenia BI

za poldeň
50

3 x 50 minútové hodiny

digitálna transformácia

predstavenie moderných digitálnych nástrojov pre prácu s dátami

recomended

Implementácie

za hodinu
50

Projekty od dlžky jedného mesiaca až po rok alebo celoročná podpora

transparentné reportovanie

reportovanie postupu a priebežných nákladov pre klienta

digitálna transformácia

nasadenia a školenia moderných digitálnych nástrojov pre moderné riadenie