Riadenie projektov vizuálne jednoducho s Easy Project

Jednoduchšie riadenie projektov aj obchodu? Easy.

Jedno riešenie pre všetky vaše kľúčové biznisové potreby:

Prehrať video

Čo získate s novým Easy Projectom 11+?

Dokonalý prehľad

Majte svoje projekty, obchod aj požiadavky klientov pod kontrolou bez nutnosti prepínať medzi aplikáciami.

Čistejšiu hlavu

Usporiadajte si svoje nápady počas plánovania projektu vďaka novým myšlienkovým mapám.

Viac času na skutočnú prácu

Nemárnite čas zdĺhavým vyhľadávaním, využite svoj čas produktívne.

Lepší výkon tímu

Vďaka ďalším prepojeným projektovým nástrojom udržíte celý tím v obraze.

Čo keby ste mohli kombinovať všetky najlepšie postupy riadenia projektov na jednom mieste a výrazne zvýšiť mieru úspešnosti vášho projektu? To je to, čo chce Easy Project dosiahnuť prostredníctvom svojej platformy pre riadenie projektov. Platforma používa Scrum a šprinty, ale ide ešte o krok ďalej a zahŕňa ďalšie nástroje, ktoré zvyšujú výkonnosť celého tímu počas projektu. 

Agilný prístup

Easy Project prináša všetky najlepšie postupy projektového riadenia na jednom mieste a umožňuje vám vytvoriť vizuálne projekty pre efektívnejšie riadenie. Rozdeľte svoje projekty na jednoduché a dosiahnuteľné úlohy s WBS prístupom alebo ich konvertujte do vizuálov pomocou grafov Gantt.

Správa projektov pre mobilné zariadenia

Mobilné zariadenia vládnu modernej dobe a je nevýhodou akéhokoľvek softvérového riešenia, ak neponúka mobilnú kompatibilitu. Easy Projekt vám umožňuje byť vždy v hre tým, že vám umožní spravovať svoje projekty na Vašom mobile. Prihláste sa z mobilného telefónu, pozrite sa, ako je na tom projekt, aktualizujte úlohy svojho tímu pre riadenie projektov a kontrolujte, či vaše tímy splnili vaše nastavené KPI.

Plánovanie počas behu

Agilný prístup vyžaduje rýchle pochopenie meniacich sa úloh ako aj prideľovanie úloh správnym ľuďom. Easy Project zjednodušuje tento proces tým, že Vám dáva možnosť priradiť roly, efektívne plánovať a meniť zodpovednosť členov tímu v danom okamihu. Zhromažďujte údaje o výkonnosti prostredníctvom podrobných prehľadov, aby ste okamžite zistili, aké sú vaše rozhodnutia produktívne.

Riziká digitálnych projektov

Identifikácia rizík je niečo ako zbieranie všetkého, čo môže mať negatívny vplyv na vývoj projektu. Neznie to síce príliš lákavo, ale ak túto činnosť zahrniete do fázy projektového plánovania, veľa sebe (i vášmu projektu) pomôžete.

Rizika digitálnych projektov

Identifikácia rizík je niečo ako zbieranie všetkého, čo môže mať negatívny vplyv na vývoj projektu. Neznie to síce príliš lákavo, ale ak túto činnosť zahrniete do fázy projektového plánovania, veľa sebe (i vášmu projektu) pomôžete.

Ako zvládnuť rýchly rast vďaka dobrému projektovému manažmentu

Rast vašej firmy je samostatný projekt, a tak k nemu musíte pristupovať. Rast biznisu je projekt, preto ho musí riadiť skúsený manažér, ktorý ovláda nástroje projektového riadenia.

Ako zvládnuť rýchly rast vďaka dobrému projektovému manažmentu

Rast vašej firmy je samostatný projekt, a tak k nemu musíte pristupovať. Rast biznisu je projekt, preto ho musí riadiť skúsený manažér, ktorý ovláda nástroje projektového riadenia.

Stres projektového manažéra

6 najčastejších stresorov pri riadení projektov a ako ich zvládať.

Stres projektového manažéra

6 najčastejších stresorov pri riadení projektov a ako ich zvládať.

Prečo je alokácia zdrojov kľúčovou súčasťou riadenia vašich projektov

Realistické očakávania a odhady času, rozpočtov a zdrojov na projektoch. To sú tri základné oblasti, ktoré je potrebné si ujasniť pred začatím každého projektu.

Prečo je alokácia zdrojov kľúčovou súčasťou riadenia vašich projektov

Realistické očakávania a odhady času, rozpočtov a zdrojov na projektoch. To sú tri základné oblasti, ktoré je potrebné si ujasniť pred začatím každého projektu.

Príklady implementácií

Rozsah implementácie je orientačný. Presný rozsah určí obchodný zástupca.

Basic

980
/ 2 MD
  • riešenie v cloude
  • Essential plán
  • do 10 zamestnancov

Advanced

2450
/ 5 MD
  • riešenie v cloude
  • Business plán
  • do 30 zamestnancov

Large

3920
/ 8 MD
  • serverové riešenie
  • Platform plán
  • do 60 zamestnancov