2 minute consultant
01 - Intro
02 - spokojnosť v práci
03 - kritické myslenie
04 - AI o strese v IT
05 - Big Tech's big lie
06 - Time Management
07 - Digital Minimal
08 - inflácia pracovných titulov
09 - Stress Management intro
09 - Stress Management tipy
10 - Sustainability
11 - Leadership
11 - Leadership - Strategic Thinking
12 - Management Skills
12 - Management Skills - EQ
12 - Management Skills - manažérske zlyhania
12 - Management Skills - dôvernosť
13 - Lean
13 - Lean - Kaizen
13 - Lean - 5S
13 - Lean - 8 typov plytvania
13 - Lean Six Sigma
14 - Agile
15 - celoživotné vzdelávanie
16 - riadenie jednotlivca - motivácia
16 - riadenie jednotlivca - riadenie výkonu