2 minute consultant
03 - kritické myslenie
06 - Time Management
09 - Stress Management intro
09 - Stress Management tipy
10 - Sustainability
11 - Leadership
11 - Leadership - Strategic Thinking
12 - Management Skills
12 - Management Skills - EQ
13 - Lean
13 - Lean - Kaizen
13 - Lean - 5S
13 - Lean - 8 typov plytvania
13 - Lean Six Sigma
14 - Agile
15 - celoživotné vzdelávanie
16 - riadenie jednotlivca - motivácia
16 - riadenie jednotlivca - riadenie výkonu
18 - komunikačné zručnosti
19 - rozhodovanie
20 - Peter principle
21 - Braessov paradox
22 - Cronyism
23 - Collective narcissism
24 - Rational ignorance
25 - Relative deprivation
26 - Liberal paradox
27 - Emocionálna inteligencia
28 - Desatoro nepreťaženého tímu
28 - WBS - work breakdown structure
28 - Agilné myslenie
28 - Agilné učenie
29 - Rozchod s klientom
30 - Change management - Intro
30 - Change management - Vízia
32 - Presentation Skills - Tipy
33 - Ethical life - Aristoteles
33 - Ethical life - Odvaha
33 - Ethical life - Sebakontrola
33 - Ethical life - Veľkorysosť
33 - Ethical life - Prívetivosť a zdvorilosť
33 - Ethical life - Takt a diskrétnosť
33 - Ethical life - Pravdivosť a integrita
33 - Ethical life - Dobrá povaha
33 - Ethical life - Spravodlivosť
34 - Intuícia