Digitálna

Európa

2021 - 2027

dní
hodín
minút
sekúnd
a sme v roku 2028!!!

Program Digitálna Európa 2021-2027
hlavné ciele:

Konkurovať na globálnej úrovni ostatné regióny sveta investujú obrovské množstvo verejného kapitálu do
vyspelých technológií.

Zvládnutie hospodárskych a spoločenských výziev v Európe – napr. klíma, zdravie, mobilita a verejné služby.

Dosiahnutie vysokej úrovne spoločnými investíciami – vzhľadom na veľkosť potrebných investícií,
požadovanému rozsahu a súvisiacim rizikám potrebuje Európa spojiť svoje zdroje.

Zaistiť široké rozšírenie digit. technológií vo všetkých regiónoch EÚ – pri zavádzaní najnovších technológií ponúkať občanom a podnikom najlepšie služby.

Získanie kontroly nad európskymi hodnotovými reťazcami a zaistiť technologickú suverenitu Európy.

Podpora MSP pri získavaní najnovších digit. technológií a zručností a prístup k nim – viac ako 400 000 voľných pracovných miest v EÚ v týchto oblastiach.

Štruktúra programu Digitálna Európa

AKCELEROVANIE NAJLEPŠIEHO VYUŽITIA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Orientačné rozdelenie celkového rozpočtu:

Vysokovýkonná výpočtová technika: 2,227 mld. EUR
Umelá inteligencia: 2,062 mld. EUR
Kybernetická bezpečnosť a dôvera: 1,649 mld. EUR
Pokročilé digitálne zručnosti: 0,577 mld. EUR
Zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita: 1,072 mld. EUR

Naše možnosti

venujeme sa

  • projektovej podpore a implementácii agilného projektového riadenia
  • digitálnej transformácii charakteristickej pre procesné a projektové optimalizácie či biznis analýzy
  • implementácii nástrojov pre agilné riadenie (silver partner pre Easy Project na Slovensku)
  • implementácii databáz HitHorizons od FinStat do aplikácií Microsoft
  • implementácii ERP a CRM riešení a nastavovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti
  • analýzam metodológiou Six Sigma a zapojením Business Intelligence s prvkami umelej inteligencie

Spolupráca

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Tickets

Ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci nulla. 

Single

152$

Group

Up to 4 tickets

130$

Large Team

5+ tickets

109$

Poradenstvo pre projekty a granty EÚ