Digitálna transformácia

Slovensko

2019 - 2022

dní
hodín
minút
sekúnd
a sme v roku 2023!!!

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022

Vláda SR schválila uznesením č. 337/2019 zo dňa 3. júla 2019   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

Dokument priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030

Akčný plán obsahuje 7 horizontálnych opatrení  zameraných na budovanie inštitucionálneho zázemia a zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska vrátane posilnenia schopnosti využiť  nové digitálne fondy EÚ.

Štyri strategické ciele

pokrývajú všetky oblasti vízie digitálnej transformácie Slovenska
(hospodárstvo; spoločnosť a vzdelávanie; verejná správa; rozvoj územia a výskum):

Akčný plán vychádza z prioritných odporúčaní a záväzkov európskych politík alebo priamo z dohôd členských štátov. Jeho ambíciou je vytvoriť, resp. posilniť súčasné inštitucionálne zázemie tak, aby bolo Slovensko schopné účinne využívať  priamo riadené programy EÚ, ako aj  európske štrukturálne a investičné fondy  v období 2021-2027. Úspešnosť  stratégie a s ňou súvisiaceho akčného plánu bude do veľkej miery závisieť  od efektívnej medzinárodnej spolupráce a zdieľaní príkladov najlepšej praxe.

Naše možnosti

venujeme sa

  • digitálnej transformácii charakteristickej pre procesné a projektové optimalizácie či biznis analýzy
  • implementácii nástrojov pre agilné riadenie (silver partner pre Easy Project na Slovensku)
  • implementácii databáz HitHorizons od FinStat do aplikácií Microsoft
  • implementácii ERP a CRM riešení a nastavovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti
  • analýzam metodológiou Six Sigma a zapojením Business Intelligence s prvkami umelej inteligencie

Spolupráca

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Tickets

Ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci nulla. 

Single

152$

Group

Up to 4 tickets

130$

Large Team

5+ tickets

109$

pripojte sa k nám