Teron Solutions

Expandujte do Európy


Vyhľadajte nové príležitosti v zahraničí
pomocou HitHorizons.

Prístup k HitHorizons B2B API + vám tiež umožní používať
HitHorizons Screener ktorý pomáha používateľom prehľadávať
celú databázu, identifikovať spoločnosti relevantné pre ich analýzu
na základe 16 filtračných kritérií a sťahovať CSV,
ktoré by potom mohli byť použité v akomkoľvek softvéri.

Integrovateľné firemné údaje do vášho softvéru a aplikácií

- Všetky európske spoločnosti na jednom mieste, jednom jazyku, jednom formáte.
- Vyhľadávanie názvu spoločnosti založené na algoritme obohatené o automatické dopĺňanie pomocou názvu, ID alebo umiestnenia eliminuje potrebu poznať alebo manuálne zadávať presné údaje o spoločnosti.
- Rýchle vyhodnotenie veľkosti spoločnosti v danom sektore prostredníctvom hodnotenia veľkosti priamo vo vašom softvéri.
- Automatické aktualizácie firemných údajov vo vašom softvéri - skontrolujte a opravte údaje, ktoré už boli zadané.

PRO
3 x Screener
30 x Basic Account
API
500 000 mesačných prístupov
20 000 denných prístupov
Integrácia Microsoft
GROW
2 x Screener
10 x Basic Account
API
100 000 mesačných prístupov
4 000 denných prístupov
STARTER
1 x Screener
2 x Basic Account
API
10 000 mesačných prístupov
1 000 denných prístupov

Demo údajov HitHorizons v Power BI

Otvorte si režim zobrazenia na celú obrazovku (ikona vpravo dolu v grafe), prechádzajte po stránkach pomocou horného menu alebo šípkami dolu uprostred vizuálu a vnárajte sa (klikajte na vizuály v grafe) do vizualizovaných údajov.
Spoznávajte svojich potenciálnych zákazníkov alebo dodávateľov a robte správne a rýchle manažérske rozhodnutia.

HitHorizons Services

Služby sú postavené na dátach 75M + spoločností zo 60 krajín (vrátane celej Európy) a siahajú od API, cez rozšírenia pre Microsoft Dynamics, Microsoft Teams, MS Power BI až po plný prístup k databáze.