Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je kombináciou dvoch populárnych metód kontinuálneho zlepšovania – Lean a Six Sigma. Tieto overené prístupy poskytujú organizáciám jasnú cestu k dosiahnutiu svojho poslania čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Kombinácia Lean a Six Sigma poskytuje systematický prístup a kombinovaný súbor nástrojov, ktorý zamestnancom pomáha pri riešeniach problémov.

Lean aj Six Sigma sú založené na vedeckej metóde a spoločne podporujú organizácie, ktoré sa snažia vybudovať kultúru riešenia problémov. Potom sa „hľadanie lepšieho spôsobu“ stáva každodenným zvykom.

Pôvod

Lean vznikol v spoločnosti Toyota v 40. rokoch a Six Sigma v spoločnosti Motorola v 80. rokoch.

Aj keď sa už mnoho rokov učia ako samostatné metódy, rozdiely medzi nimi sa časom zmazali a teraz je bežné vidieť kombináciu učenia Lean a Six Sigma, aby bolo možné vyťažiť to najlepšie z oboch svetov. Pochopenie oboch prístupov a sprievodných nástrojov je pri riešení problémov mimoriadne cenné.

Nezáleží na tom, odkiaľ nástroj pochádza, pokiaľ robí svoju prácu. Kombináciou týchto metód získate najlepšiu šancu na uplatnenie správneho myslenia, taktiky a nástrojov na vyriešenie problému.

Aké sú výhody používania Lean Six Sigma?

Organizácie čelia každý deň rastúcim nákladom a novým výzvam. Lean Six Sigma poskytuje konkurenčnú výhodu nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zjednodušenie procesov vedie k zlepšeniu skúseností zákazníkov a zvýšeniu lojality
  • Vývoj účinnejších procesných tokov vedie k lepším výsledkom
  • Prechod od zisťovania defektov k prevencii defektov znižuje náklady a odstraňuje odpad
  • Štandardizácia procesov vedie k organizačnej „pohotovosti“ a schopnosti orientovať sa na každodenné výzvy
  • Zníženie dodacích lehôt zvyšuje kapacitu a ziskovosť
  • Zapojenie zamestnancov do tohto úsilia zlepšuje morálku a urýchľuje rozvoj ľudí
Six Sigma Black Belt certfification

Lean Six Sigma funguje pre všetky veľkosti organizácie.

Rovnaký úspech, aký dosiahli veľké podniky, môžu dosiahnuť malé a stredné podniky. Tie môžu byť v skutočnosti flexibilnejšie s menším počtom ľudí a nižšou úrovňou byrokracie.

Táto metóda funguje pre podniky, ktoré hľadajú plán na efektívne splnenie svojich strategických cieľov.
Aplikácia Lean Six Sigma pomáha zvyšovať príjmy a znižovať náklady, zatiaľ čo uvoľňuje zdroje a pridáva hodnotu tam, kde ich organizácia najviac potrebuje. Konečnými víťazmi sú zákazníci firmy, ktorí dostávajú konzistentné a spoľahlivé produkty a služby.

Lean Six Sigma nielen zvyšuje ziskové marže, ale pozitívne ovplyvňuje aj zamestnancov tým, že ich zapája do práce na zlepšovaní svojich vlastných procesov. Keďže zamestnanci sú najbližšie k skutočnej práci organizácie – dodávkam výrobkov a služieb – vďaka ich dôverným znalostiam sú tými najlepšími zdrojmi na analýzu a zlepšenie efektívnosti a účinnosti týchto procesov. 

Účasťou na úspešnom úsilí Lean Six Sigma si zamestnanci budujú dôveru a stávajú sa pre spoločnosť čoraz cennejším majetkom. Štúdie ukazujú, že zamestnanci, ktorí majú pocit, že majú pozitívny vplyv na organizáciu, sa budú správať lepšie, budú zodpovednejší a budú žiť šťastnejší život. Rýchlym zvládnutím základných zručností Lean Six Sigma budú štandardizovať prácu, odstraňovať problémy a odstraňovať odpad v organizácii.