Kaizen – Continuous Improvement

Kaizen bol prvýkrát predstavený vo výrobnom závode Toyota v Japonsku začiatkom 50. rokov 20. storočia a od tej doby sa stal jedným z hlavných dôvodov úspechu krajiny. V Japonsku je kaizen spôsob života na pracovisku, od kancelárie generálneho riaditeľa až po praktikantov. Japonci to berú veľmi vážne, a z dobrého dôvodu. Kaizen ich previedol z pozície porazeného vojnového národa k najsilnejšie industrializovanej krajine na svete.

Kaizen je filozofia a metodológia, ktorá každému umožňuje kontrolu pracovných procesov a ich zlepšenia. Učením sa pozorovať na možné zmeny sú ľudia schopní v malej miere prispievať v prospech organizácie. Výhodou je, že sa nespolieha na drahé, inovatívne riešenia. Opak je pravdou. Základným princípom kaizenu sú malé okamžité zlepšenia procesov a štandardov. Hľadanie spôsobov, ako urobiť malé vylepšenia by mali byť súčasťou každého zamestnanca, každý deň v týždni. A po chvíli všetky tieto malé vylepšenia prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok, k vyššiemu stupni bezpečnosti, vyššej efektivite a nakoniec väčším ziskom.

Užitočné je pozrieť sa na rozdiely medzi tradičnými západnými metódami zlepšovania a kaizenom. Na Západe je inovácia kráľom. Keď chce vedenie zlepšiť výsledky svojich pracovníkov tak zavádzajú najmodernejšiu technológiu alebo najnovšie manažérske techniky riadenia, ktoré videli na internete. Veľká zmena sa rovná veľkým výsledkom – to je mantra, ktorá je tradičná na Západe. 

Výsledkom sú často veľké výdavky a čas a nakoniec výsledky nie sú až také skvelé. Kaizen je iný. Spolieha sa na dlhodobé a nedramatické zmeny. Malé kroky spravené veľakrát. Je to skupinové úsilie – všetci sú zapojení a prispievajú. Vyžaduje to malé investície, ale veľké úsilie, spoluprácu a školenia. Ak je prevedený správne, výsledky sú často úžasné. 

Proces je svätým grálom kaizenu. Manažéri často sa príliš zameriavajú na výsledky a procesom venujú príliš malú pozornosť. Kaizen zmení toto správanie, manažér si uvedomuje, že zlepšenie procesu zlepší aj výsledok. Preto kaizen kladie hlavný dôraz na proces.

PDCA cyklus je systém, ktorý sa používa na zabezpečenie pokračovanie princípov kaizenu.

PLAN – PLÁN – určenie cieľa a stratégie na zlepšenie.

DO – UROB – implementácia plánu.

CHECK – KONTROLUJ – kontrola, či váš plán skutočne zlepšil proces.

ACT/ADJUST – KONAJ – proces štandardizácie vylepšeného postupu tak, aby bolo možné pokračoval a že sa problém nevráti.

PDCA je metóda vyvinutá Dr. Demingom, ktorá uprednostňuje pokus a omyl pred rozsiahlym plánovaním a pokusom o dokonalosť vopred s predpokladom, že každý test umožňuje nevyhnutné jemné doladenie.

Kaizen je v jadre skupinové úsilie. Výhody uvidíte Iba keď celá organizácia nastúpi na ideály kaizenu. Toto odhodlanie musí začať na najvyššej úrovni riadenia a musí infikovať stredný manažment a pracovníkov. Kaizen navždy zmení vzťah manažér – pracovník. Tradične bolo úlohou manažéra plánovať, implementovať a dohliadať na pracovníkov. Ale pomocou malého skupinového modelu v kaizene, zodpovednosť plánovať, robiť a kontrolovať sa posúva na pracovníka. Úlohou manažéra je teraz motivovať a dohliadať na pracovníkov. Sú vytvorené malé skupiny na vykonávanie rôznych konkrétnych úloh na pracovisku. Spoločne využívajú PDCA cyklus na malé, ale kontinuálne vylepšenia.

Výhody tejto metódy sú obrovské:

• Lepšia morálka

• Zvýšený zmysel pre tímovú prácu

• Lepšia komunikácia medzi zamestnancami a vedením spoločnosti

• Rozvoj zručností 

• Pracovníci cítia svoju hodnotu a radi prichádzajú do práce

Tento malý skupinový model je obojstranne výhodný pre vedenie aj pracovníkov. Pracovníci začínajú radi chodiť do práce a vedenie vidí ako úroveň kvality ich výrobkov stúpa.