Teron Solutions

Relative deprivation

Relative deprivation „Jediný spôsob, ako dokázať ľuďom ich nekompetenciu, je urobiť z nich ľudí kompetentných“ JUSTIN KRUGER & DAVID DUNNING (1999) Stalo sa… Len J&D nenapadlo, že to zoberieme doslovne… A už vôbec nie, že si na to následne zvykneme a vytvoríme nový štandard… Relatívna deprivácia poukazuje na individuálnu skúsenosť s nespokojnosťou, keď je človek zbavený …

Game theory

Game theory Štatistika Slovensku nie je naklonená. Je nás málo na to, aby sme dokázali dať svetu nositeľa Nobelovej ceny, ktorý by sa tu narodil a aj študoval. Nie je nás ani dosť na to, aby sa tu mohol štatisticky vyskytnúť majster sveta v šachu. Aj tak by sme si ho nevážili, nám stačia ľahko …

Twenty Something

Twenty Something alebo pohľad na roky, začínajúce v kalendári na dvetisíc dvadsať a niečo… Nasledujúce obdobie budeme čeliť dôsledkom viacerých paralelných príčin. Otázkou je len, či to všetko na nás dopadne naraz, alebo sa to prejaví postupne. Prvé slovenské firmy dosiahli dospelý vek 30 rokov, majitelia prežili divoké deväťdesiate roky aj striedanie rôznorodých slovenský vlád. …

Liberal paradox

Liberal paradox Liberálny paradox (Sen’s paradox) je logickým paradoxom, ktorého cieľom je ukázať, že žiadny sociálny systém nemôže súčasne: – poskytovať (minimálny) pocit slobody – vždy vyústiť do druhu ekonomickej efektívnosti známej ako Paretova účinnosť – fungovať v akejkoľvek spoločnosti Tento paradox je sporný, pretože sa zdá byť v rozpore s klasickým liberálnym tvrdením, že trhy sú rovnako účinné a rešpektujú …

Collective narcissism

Collective narcissism Heslá „Make America great again“, alebo „Take back control“ naznačili, že sa jedinečné postavenie národov v dotyčných krajinách podhodnotilo a že je treba opätovne obnoviť bájky o múdrom ľude. Tieto slogany skvele mobilizovali skupinu „kolektívnych narcisov“, pričom tento pojem prvýkrát použil Theodore Adorno na opísanie nálady, ktorá v tridsiatych rokoch minulého storočia podporovala …

Cronyism

Cronyism Kronizmus je rozšírením nespravodlivých ekonomických výhod pre priateľov a spojencov. Takéto výhody môžu zahŕňať pracovné ponuky, propagačné akcie, zmluvy, zákony a regulačné rozhodnutia, ktoré sú určené v prospech členov okruhu vplyvu výmenou za slepú lojalitu. Je to problém v organizáciách všetkých typov a veľkostí. Spoločnosť si najme nového vedúceho pracovníka. V priebehu roka prinesie …

Rational ignorance

Rational ignorance Je nemožné všetko poznať. Určitý stupeň nevedomosti je nevyhnutný, a my všetci sa musíme osobne rozhodnúť, čo stojí za to vedieť. Racionálna ignorácia pomáha každému z nás rozhodnúť sa, ktoré informácie budú najviac užitočné a zostať neinformovaný o téme, ak náklady na získanie informácie sú vyššie ako odhadované potenciálne prínosy. Ľudia môžu získať …

Braessov paradox

Braessov paradox alebo overthinking, overstaffing, overconfidence… Braess’s paradox zadefinoval v roku 1968 nemecký matematik Dietrich Braess, ktorý si všimol, že pridanie cesty k preťaženej cestnej dopravnej sieti by mohlo zvýšiť celkovú dĺžku trvania cesty. Pridaním dodatočnej kapacity do siete, keď sa pohyblivé entity sebecky rozhodnú pre svoju trasu, môže v niektorých prípadoch znížiť celkový výkon. …

Oversimplification

Oversimplification alebo Ostré vysvetlenie organizačnej nefunkčnosti Profesor Laurence J. Peter je autorom satirického komentáru známym ako Peter principle. Na základe pozorovaní organizácií poznamenáva, že osoba, ktorá je kompetentná v práci, získa podporu na povýšenie na vyššiu pozíciu, ktorá si vyžaduje odlišné zručnosti. Ak povýšenej osobe chýbajú zručnosti potrebné pre novú úlohu, stáva sa na svojej …

SMART or NICE

SMART or NICE “Smart and conscientious” – predpoklad pre kariérny úspech človeka, ako povedal obdivovaný a zároveň nenávidený Jordan Peterson. Tento koncept bol cieľom výskumu Univerzity z Warwick a Minnesota, ktorého výsledky boli uverejnené v októbri 2015 a marci 2018. Tie potvrdili, že chytrí ľudia a inteligencia viac prispievajú ku schopnosti spolupráce na pracovisku a …